Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtma

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların izlenmesi, işlenmesi ve tasfiye edilmesi için kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler konteyner halinde taşınabilir bütüncül sistemlerdir. Membran biyoreaktörler (MBR) geleneksel aktif çamur sistemlerinden daha avantajlı atık su arıtma yöntemidir. Tamamen batık düz levha membran kullanarak yüksek kaliteli su üretimi gerçekleşir.Sistem kapasitesi müşteri isteğine göre tasalanır.