Deniz Suyu Arıtma

Deniz Suyu Arıtma

Deniz Suyu Arıtma Sistemleri (Desalinizasyon) mevcut tatlı su kaynaklarının yetersiz kaldığı ve deniz suyu kullanımının gerekli olduğu durumlarda (gemiler, siteler, oteller, hastaneler, tatil köyleri, belediyeler, endüstriyel tesisler vb.) tatlı su temininde vazgeçilmez olan sistemlerdir.

 

Deniz suyu, su alma yapısına göre yada kıyıdan açılan bir kuyu vasıtasıyla doğal olarak filtre edildikten sonra bir ham su deposunda toplanır. Ham su, denizsuyu arıtma sistemine girmeden önce mevcut membranları korumak ve için bir takım filtrelerden uygun filitrasyon hızında geçirilerek ön arıtma işlemi yapılmalıdır.

 

Deniz suyu arıtma sisteminde membran öncesinde suya, iyon ve minerallerin çökelmesini engelleyecek hidroklorik asit, iyon ve minerallerin yapışmasını önleyecek antiskalant dozajları yapılır. Böylece membranların performansı optimum seviyede tutulur.

Deniz suyu arıtma sisteminde ürün suyu çıkış hattında çıkışında pH dengeleme ve korozyon önleyici kimyasal dozajları yapılır. Sistem tüm ekipmanları kontrol edecek şekilde tasarlanmış bir PLC tarafından yönetilir, insan müdahalesine gereksinim yoktur.

Deniz Suyu arıtma sistemleri yüksek teknolojiye sahip sistemlerdir. Elektrik tüketimleri fazla olduğundan Deniz suyu arıtma sistemi tasarımına özel seçilen enerji geri kazanım sistemleri (energy - recovery) kullanılmaktadır. Böylece enerji tasarrufu sağlanarak işletme maliyetleri büyük oranda düşürülmüş olur.

Deniz suyu arıtma sistemlerinde ayrıca frekans konvertörlü pompalar kullanılarak sabit basınçta sabit debi elde edilir.

Deniz suyu arıtma sistemleri, deniz suyunun korozif etkisine dayanıklı antikorozif malzemeler kullanılarak üretilmektedir. (904L paslanmaz çelik,dubleks vb.)

 

DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

Dünyanın su tüketim ihtiyacı, nüfus artışıyla birlikte, her 20 yılda ikiye katlanıyor. 2025 yılında ki su talebi kentsel kıyı şehirler deki nüfus artışları ve endüstriyel büyüme için gerekli su ihtiyacı kalıcı bölgesel kuraklık nedeniyle,çok daha fazla artacağı bekleniyor.

Tatlı su eksikliği ekonomik kalkınmayı azaltır ve yaşam standartlarını düşürür.

Deniz suyu arıtma sistemleri sayesinde zorlu deniz suyundan ve tuzlu su kaynaklarından bol tatlı su üretmek imkanı sunmaktadır.