Topraksız Tarım

Topraksız Tarım

Topraksız tarım, bitkinin topraktan alacağı mineralleri volkanik kaya, perlit, kaya yünü veya taş yünü gibi maddelerden su yolu ile almasıdır. Reverse Osmosis Sistemleriyle suyun, ham su karakteristiği ne olursa olsun istenilen kaliteye uygun hale getirilir.