Ultrafiltrasyon

Ultrafiltrasyon

Ultrafiltrasyon yüksek molekül ağırlığı olan maddeler, koloitler, organik ve inorganik polimerik molekülleri sudan ayırır. Ultrafiltrasyonun ters ozmos sistemlerinden daha düşük basınç ile çalışması ve gözenek çaplarının daha büyük olması sistemleri birbirinden ayırır. Ultrafiltrasyon yeraltı-yerüstü su kaynakları ve deniz suyunun tuz giderimi işleminin ön arıtmasında kullanılan efektif bir yöntemdir. Sistem kapasitesi müşteri isteğine göre tasalanır.